Disclaimer

Van Sizzling Salsa

Gebruik van informatie

Sizzling Salsa streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Sizzling Salsa niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Sizzling Salsa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Sizzling Salsa en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Sizzling Salsa garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Sizzling Salsa te corresponderen, accepteert u dit risico. Neem tijdig telefonisch contact op, als u vermoed dat mails niet zijn aangekomen. 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Sizzling Salsa heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Sizzling Salsa aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Langdurige ziekte/blessure

Indien u door overmacht (een ernstige ziekte of zware blessure) uw lessen na aanvang van de cursus niet kunt voortzetten, kunnen wij in overleg het resterende bedrag voor u vastzetten. U dient dit zélf tijdig bij ons aan te geven en te laten vastleggen. Vastlegging gaat in vanaf het moment van melding. Bij herstel kunt u in een navolgend cursusblok (binnen hetzelfde lesjaar) alsnog uw tegoed opnemen. Bij voortijdige beëindiging of onderbreking van een blok door persoonlijke keuzes is geen vastzetting van lesgeld mogelijk.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van  Dansschool Sizzling Salsa zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets uit de publicaties en uitingen op deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Dansschool Sizzling Salsa daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.