Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

De algemene voorwaarden staan in verkorte vorm tevens op uw inschrijfformulier. Bij élke inschrijving (per formulier, telefonisch, schriftelijk, per mail of per digitaal formulier) gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, zo gauw u zich hebt aangemeld voor een cursus. Lees ze dus goed na. 

Inschrijving

Uw deelname aan een cursus is definitief bij schriftelijke inschrijving middels het inschrijfformulier op een open dag of lesavond, telefonische aanmelding of inschrijving via e-mail of ons digitaal inschrijfformulier. Alleen bij tijdige inschrijving kunt u deelnemen aan de lessen. Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Aangeboden cursussen gaan alleen door bij voldoende deelnemers. Sizzling Salsa informeert u tijdig, indien een cursus door gebrek aan deelnemers of andere redenen moet komen te vervallen of wordt uitgesteld.

Annulering

Bij tijdige annulering worden geen kosten in rekening gebracht. Kosteloos annuleren van elke cursus kan tot 8 dagen voor aanvang van de cursus en tot 5 dagen voor aanvang van een workshop. U kunt uw deelname totdat moment afzeggen of verschuiven naar een andere aanvangsdatum. Daarna gaan wij ervan uit dat een lesgroep doorgang heeft en dat u gaat deelnemen. Bij een te late annulering is het lesgeld geheel verschuldigd. U ontvangt desgewenst een factuur voor uw administratie via de mail. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, ontvangt u een herinnering. Daarna wordt de vordering in handen van een incassobureau gegeven.

Betaling

Het verschuldigde bedrag dient u contant en volledig te betalen op de EERSTE lesavond. U kunt hiervoor desgewenst een betaalbewijs ontvangen (vraag hier tevoren naar). Afwijkende betalingen (bv in twee termijn en) zijn alleen mogelijk als hier over tevoren met de eigenaar van de danschool afspraken zijn gemaakt.
Daarnaast kan het lesbedrag ook uiterlijk een week voor aanvang van een nieuwe cursus per bank worden overgemaakt op onze Rabo-bankrekening. IBAN : NL74RABO0357326741 ten name van dansschool Sizzling Salsa. Vermeld dan altijd duidelijk uw eigen naam, de soort dansles, niveau en plaats om verwarring over de afzender te voorkomen. 
Betalingen worden nimmer geretourneerd, zijn persoonsgebonden/niet overdraagbaar en hebben slechts betrekking op de periode waarvoor is ingeschreven, tenzij er van tevoren hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt.

Langdurige ziekte/blessure

Indien u door overmacht (een ernstige ziekte of zware blessure) uw lessen na aanvang van de cursus niet kunt voortzetten, kunnen wij in overleg het resterende bedrag voor u vastzetten. U dient dit zélf tijdig bij ons aan te geven en te laten vastleggen. Vastlegging gaat in vanaf het moment van melding. Bij herstel kunt u in een navolgend cursusblok (binnen hetzelfde lesjaar) alsnog uw tegoed opnemen. Bij voortijdige beëindiging of onderbreking van een blok door persoonlijke keuzes is geen vastzetting van lesgeld mogelijk.

Inhalen en afmelden

Indien u een les niet kunt volgen, kan deze in overleg altijd worden ingehaald op een andere locatie en/of andere dag of tijd. Wij rekenen wel altijd op tijdige afmelding bij afwezigheid ! Afmelden voor een les kan telefonisch, per sms of whatsapp (06 40308610) of per e-mail (indien meer dan een dag tevoren bekend). Afmeldingen via social media worden niet gezien. 

Kortingen en extra's

Mensen die zich aanmelden voor een salsa cursus en tegelijkertijd (in dezelfde lesperiode) een tweede volledige cursus volgen, ontvangen 10% korting op de tweede cursus. Leerlingen jonger dan 21 jaar ontvangen 10% korting op het lesgeld (btw vrijstelling). 
Voor alle cursusgroepen zijn er besloten Facebook-groepen waarin de leerlingen de filmpjes van de geleerde danscombinaties kunnen bekijken. Hiervoor moet u zich wel aanmelden. :) 

Aansprakelijkheid

Sizzling Salsa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of diefstal van uw eigendommen. Het is raadzaam om geen waardevolle zaken mee te brengen naar de danslocatie of deze niet in een garderode achter te laten. Neem een klein tasje mee voor zaken als autosleutels enz. en neem dit mee de danszaal in. Uw dansschool is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures. Volg steeds de aanwijzingen van uw docenten op en stel vragen als u twijfelt over de uitvoering van een techniek.
 
Corona: Meld u zich tijdig af bij (ook lichte) verkoudheids- en griepverschijnselen, hoest, koorts enz. Blijf thuis in de Covid-19 periode totdat de verschijnselen geheel zijn verdwenen of totdat u een negatieve testuitslag hebt ontvangen. De dansschool zorgt voor voldoende ruimte en blijft u wijzen op het belang van voldoende afstand tot niet-levenspartners of gezinsleden.
Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor een besmetting door een andere danser.
 
Sizzling Salsa behoudt zich het recht voor om leerlingen die zich niet correct gedragen verdere toegang tot de lessen te ontzeggen zonder nadere opgaaf van redenen.

Disclaimer

De redactie van deze website behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie en inhoud aan te passen. Een website is een dynamische omgeving en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de tijdelijke en voorlopige informatie op deze site.

Copyright

De inhoud van deze website, met de daarin opgenomen gegevens, foto's, illustraties, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrecht en eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij Dansschool Sizzling Salsa. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Dansschool Sizzling Salsa is het niet toegestaan teksten of beelden van deze site of enig ander onderdeel daarvan te kopiëren.