Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

De algemene voorwaarden staan in verkorte vorm op uw papieren inschrijfformulier. Dit is de volledige versie. Bij élke inschrijving (papieren formulier, telefonisch, schriftelijk, per app, per mail of per digitaal formulier) gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, zo gauw u zich hebt aangemeld voor een cursus. Lees ze dus goed na. 

Inschrijving en start danslessen

Uw deelname aan een cursus is definitief bij schriftelijke inschrijving middels het inschrijfformulier of inschrijflijst, telefonische aanmelding/ app of inschrijving via e-mail of ons digitaal inschrijfformulier. Alleen bij tijdige inschrijving kunt u met zekerheid deelnemen aan de lessen. Bij inschrijving gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Aangeboden cursussen gaan alleen door bij voldoende deelnemers. Sizzling Salsa informeert u tijdig, indien een cursus door gebrek aan deelnemers of andere redenen moet komen te vervallen of wordt uitgesteld.

Annulering

Annuleren van een cursus na inschrijving kan uitsluitend schriftelijk, bv via een e-mail. Uw inschrijving is officieel na het invullen van een digitaal of papieren inschrijfformulier, inschrijving via een e-mail of via uw handtekening op een inschrijflijst van de dansschool.
Kosteloos annuleren van kan tot 8 dagen voor aanvang van de cursus. U kunt uw deelname tot dat moment afzeggen of naar keuze verschuiven naar een andere aanvangsdatum. Daarna gaan wij ervan uit dat een cursus of workshop doorgang heeft en dat u gaat deelnemen. Bij een te late annulering is het lesgeld deels of geheel verschuldigd, na overleg over uw situatie. U ontvangt een betaalverzoek of desgewenst een factuur voor uw administratie via de mail. Tijdig overleg stellen wij op prijs.
Bij eenmalig doorschuiven van een cursus naar een latere herstart - door een ongeluk, blessure of andere ernstige omstandigheden en uitsluitend na overleg met de eigenaar van de dansschool wordt het lesgeld als voorschot voor uw latere start opgevorderd en als tegoed voor u bewaard. Daarna gelden wederom de algemene voorwaarden. 

Betaling

Het verschuldigde bedrag dient u contant en volledig te betalen op de EERSTE lesavond. U kunt hiervoor desgewenst een betaalbewijs ontvangen (vraag hier tevoren naar). Afwijkende betalingen (b.v .in twee termijn en) zijn mogelijk mits over tevoren met de eigenaar van de dansschool afspraken zijn gemaakt.
Betalingen worden nimmer geretourneerd, zijn persoonsgebonden/niet overdraagbaar  naar andere cursussenen hebben slechts betrekking op de periode waarvoor is ingeschreven, tenzij hierover van tevoren met de dansschooleigenaar afwijkende afspraken zijn gemaakt. Betalingen per bank/digitaal wordt i.v.m. de hoge bankkosten beperkt waar mogelijk. Wij hebben geen pin. 

Langdurige ziekte/blessure

Indien u door overmacht (een ernstige ziekte of zware blessure) uw lessen na aanvang van de cursus niet kunt voortzetten, kunnen wij in overleg het resterende lesgeld-bedrag voor u vastzetten. U dient dit zélf tijdig bij ons aan te geven en te laten vastleggen. Vastlegging gaat in vanaf het moment van melding. Bij herstel kunt u in het eerst navolgend cursusblok alsnog uw tegoed opnemen. Daarna vervallen resterende tegoeden.
Bij voortijdige beëindiging of onderbreking van een blok door persoonlijke keuzes is geen vastzetting van lesgeld mogelijk.
Het is alleen mogelijk om geld in mindering te brengen op je lesgeld:
·        Voor periodes van méér dan 2 weken achtereen, bv bij een operatie of een lange reis
·        Als dittijdig wordt aangegeven bij het inschrijven voor de nieuwe cursus (bij les 7-8-9- van de voorgaande cursus)
·        Na bevestiging van deze afspraak door de eigenaar van de dansschool. 

Inhalen en afmelden

Indien u een les niet kunt volgen, kan deze in overleg altijd worden ingehaald op een andere locatie en/of andere dag of tijd. Wij rekenen wel altijd op tijdige afmelding bij afwezigheid ! Afmelden voor een les kan telefonisch, per sms of whatsapp (06 40308610) of per e-mail (indien meer dan een dag tevoren bekend). 

Service

Voor alle cursusgroepen zijn er besloten whatsapp-groepen waarin we wekelijks de filmpjes plaatsen. Daarmee kunt u thuis het geleerde oefenen of terug kijken. Desgewenst tippen wij ook muzieklijsten met rustige muziek. 
Daarnaast is er elke woensdag na de lessen het - gratis toegankelijke - Sizzling Salsacafé in Podium Victorie Alkmaar en zijn er ook regelmatig dansfeestjes in het weekend om te oefenen. 

Aansprakelijkheid

Sizzling Salsa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of diefstal van uw eigendommen. Het is raadzaam om geen waardevolle zaken mee te brengen naar de danslocatie of deze niet in een garderode achter te laten. Neem een klein tasje mee voor zaken als autosleutels enz. en neem dit mee de danszaal in. Uw dansschool is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures. Volg steeds de aanwijzingen van uw docenten op en stel vragen als u twijfelt over de uitvoering van een techniek. 
Sizzling Salsa behoudt zich het recht voor om leerlingen die zich niet correct gedragen verdere toegang tot de lessen te ontzeggen zonder nadere opgaaf van redenen.

Disclaimer

De redactie van deze website behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie en inhoud aan te passen. Een website is een dynamische omgeving en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de tijdelijke en voorlopige informatie op deze site.

Copyright

De inhoud van deze website, met de daarin opgenomen gegevens, foto's, illustraties, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrecht en eigendomsrecht. Deze rechten berusten bij Dansschool Sizzling Salsa. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Dansschool Sizzling Salsa is het niet toegestaan teksten of beelden van deze site of enig ander onderdeel daarvan te kopiëren.